روانشناسی

هویت گروه و جامعه

هر گروه و جامعه دارای هویتی (شناسه) است جدا از صفات مشترک بین انسان ها که بوسیله آن از گروه یا جامعه دیگر باز شناخته می شود. و اعضا گروه یا جامعه آن صفت یا صفات مشخص را در طی زندگی اجتماعی شان بوجود آورده و اجرا می نمایند.
عوامل هویت هر گروه اعم از مادی یا معنوی هم بار مثبت دارد و هم بار منفی. با این تفاوت که بار مثبت آن بیشتر از بار منفی اعمال و بکار گرفته می شود. بار مثبت همگرایی و همبستگی اجتماعی و در نهایت دوام گروه و جامعه را به دنبال دارد. آنچه که امروز ما را در زمان پراکندگی جغرافیایی گرد هم می آورد، مجموعه همان هویت نهادینه شده در شخصیت ما مردم قصر مانند زنجیری نامرئی عمل می کند. هویت قصری بودن از اقصی نقاط ایران و جهان، همشهری هایمان را چشم به تشکل و گوش به گفتار آشنای هم وامیدارد.

مقدمه

رفتارهای ناسازگارانه ، رفتارهایی هستند که با نظر پدر و مادر ، اطرافیان و جامعه سازگاری ندارد. رفتار فرزندان ناسازگار احساس بسیار بدی را در اطرافیان ایجاد می‌کند، به طوری که خود نیز تحت تأثیر واکنش‌های ناخوشایند آن، از سوی دیگران واقع می‌شوند.

مقدمه

توضیح مرگ به کودکان یکى از سخت‌ترین کارها براى اولیاست، بخصوص هنگامى که خود آنها با غم مرگ عزیزى دست به گریبان هستند. اما مرگ یک بخش غیر قابل انکار از زندگى است و چه بخواهیم و چه نخواهیم، از خیلى خردسالى ، کودکان نسبت به آن کنجکاو مى‌شوند و به فهمیدن و پرسیدن درباره روش‌هایى که احساس غم مربوط به آن را بطور طبیعى نشان بدهد، علاقه‌مند هستند، روش‌هایى که بزرگترها عزادارى مى‌نامند.

مقدمه

با استفاده از روش‌های ساده و سرگرم کننده می‌توانید کودک لجباز را آرام کرده و برای دقایقی او را مجبور به همکاری با خود کنید. در نظر بگیرید می‌خواهید دندان‌های فرزندتان را مسواک بزنید، دهانش را باز نمی‌کند. در موقع ناخن گرفتن ، او خیلی تکان می‌خورد. اگر کودکتان پارک را ترک نکند، شما دیر به محل کارتان می‌رسید، ولی او همچنان از تاب بازی دست بر نمی‌دارد. معمولا کودکان ۴-۳ ساله، ساز ناسازگاری می‌زنند، خصوصا زمانی که والدینشان بطور جدی کاری را از آنها می‌خواهند، مخالفت می‌کنند. علت مخالفت آنها بیشتر برای نشان دادن استقلال و بی‌نیاز بودن آنها به دیگران است و حرف زدن در این مورد با آنها بی‌فایده است