مقالات

مقالات (4)

یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 17:30

قصر شیرین در قرن بیستم

نوشته شده توسط

قصر شیرین در قرن بیستم (1900 تا 2000 میلادی)

شهر قصر شیرین به نام یک پدیده اجتماعی تحت عواملی چند در طی زمان به وجود آمده و در دوران وجودی خود ، پستی و بلندی های فراوانی را تجربه کرده است. زمانی بین تمدن های بین النهرین و تمدن های داخلی فلات ایران نقش رابط و چهارراهی را ایفا نمود که راه های شرق به غرب و شمال به جنوب از درون آن می گذشتند و خود در درون امپراتوری بزرگ ایران باستان جای خاص خود را داشت. اما زمانی هم به عنوان شهر مرزی ایفای نقش نموده که هنوز هم این نقش را دارا می باشد.

هر پدیده اجتماعی، نه از یک عامل، بلکه از چندین عامل که در کنار هم قرار می گیرند به وجود می آید. پدیده های اجتماعی – همانطور که از اسمشان پیداست _ به دست یک فرد به وجود نمی آیند. ازبین رفتن آن ها نیز به وسیله ی یک فرد انجام نخواهد گرفت و هیچ فردی به تنهایی نمی تواند یک پدیده اجتماعی را از بین ببرد.

یکشنبه, 06 اسفند 1396 ساعت 16:44

قصرشیرین را خوب دوست بداریم

نوشته شده توسط

قصرشیرین را خوب دوست بداریم: